25 jaar Vlaamse Eutonie School

Een organische ontwikkeling van 30 jaar…

In juli 1973 vond een eerste eutonie zomerweek plaats in Kessel-Lo, op aanvraag van Stichting Lodewijk De raad, Vlaanderen. Dit werd de start van een gestage ontwikkeling van de eutoniecursussen her en der. Vooral toen in 1979 het Vormingscentrum ‘Samen’ het uitgewerkt Eutonie-aanbod in zijn programma opnam.

10 jaar later, in mei 1984 vroeg een groep van 24 cursisten naar meer ervaringskans en verdieping. In gezamenlijk overleg werd toen een maandelijks weekend in het toenmalig vormingscentrum De Harp in Izegem gepland, waar kinderopvang toeliet dat ook kinderen meekwamen. Twee boeiende jaren deed de wens naar scholing rijpen, zodat in 1986 negen onder hen zich kandidaat stelden voor een experimentele werkgroep – zo noemde wij, schroomvol, deze aanzet tot opleiding (1ste cyclus).

Met het vooruitzicht van dit lang vormingsparcours af te sluiten met een eindevaluatie werd  in april 1989 de Vlaamse Eutonie School vzw opgericht. Met dank aan de oprichters Lut Theys, Chris Rooman, Walter Van Gorp, Therese Windels! In januari 1990 werd het eerste diploma tot eutoniepedagoogves uitgereikt in aanwezigheid van een jury en met de ondersteuning van Rosa Spekman en Jenny Windels, beiden gediplomeerden door Gerda Alexander werd, .

Geleidelijk aan groeide deze bijscholing uit tot een 4-jarige cyclus. Dankzij een toegewijd team werden telkens verbeteringen aangebracht. En dit tot op vandaag.  Zo zijn tot nog toe een 90tal eutoniepedagogen en opgeleiden gevormd uit Vlaanderen, Nederland en Duitsland.

In september 2013 werd de specifieke werkwijze van de Vlaamse Eutonie School als methode met merknaam  © Eutonieves ® geregistreerd.

Op 29 maart 2014 vierden wij het bestaan van 25 jaar Vlaamse Eutonie School en 40 jaar Eutonie in Vlaanderen. Dit heugelijk feest vond plaats in Duffel in het congrescentrum De Kleiput.

In februari 2016 wordt de 8ste bijscholingscyclus afgesloten met de presentatie van eindwerken. Nieuwe eutoniepedagogen zullen op hun beurt, de eutonie gestalte geven in cursussen of in een eigen toepassingsgebied.

Eind april 2016 start de 9de cyclus, op een beloftevolle manier. Nieuwe kandidaten hebben zich reeds gemeld. Het feit van binnen de huidige maatschappelijke context een zinvol aanbod te mogen doen geeft de eutonie een versterkt toekomstperspectief. Des te beloftevoller dat de intussen opgerichte VvE: ‘ Vereniging voor Eutonie’ ondersteuning zal bieden aan eutoniepedagogen en eutoniebeoefenaars.

Wordt vervolgd…